To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@miaczyn.pl
Temat: wniosek o informację
Data: 23.02.2022 16:34

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.