To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
styczeń 2018 do "Urząd Gminy Żmudź" <urzad@zmudz.gmina.pl> z tematem "Wniosek o
udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list