Przedstawicielie Gminy nie zgłaszali wniosków konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu
organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw gdyż na jej terenie nie ma gruntów lesnych Lasów Państwowych
Bogusław Gaździak
{{ email }}
tel. 175815516