Rejowiec, dnia 25 lutego 2022 r.

Odpowiadając na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej
informujemy, że odpowiedź na wszystkie pytania zawarte we wniosku brzmi:

ODP.: NIE

Z poważaniem
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
Tel. 82 544 42 54

W dniu 2022-02-21 o 08:21, Sekretariat UM Rejowiec pisze:

Pobierz list