Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź

--
Agnieszka Grabarska
Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
81 5660004 w 43
--------------------------------------------------------------------------------
Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

Załączniki

  • Image250222114018.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list