Sadkowice, dnia 10 stycznia 2018r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-5383@fedrowanie.siecobywatelska.pl

OR.1431.3.2018

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

1. Nie obowiązuje,

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3. Nie powołano rady oświatowej,

4. Tak obowiązuje adres:
https://www.bip.gminasadkowice.pl/plik,6051,uchwala.pdf

5. Podjęto uchwały - w 2014r- 73, w 2015r. - 75, w 2016r - 67.

6. Ilość konsultacji - 1

7. Nie utworzono rady młodzieży,

8. Nie utworzono rady seniorów,

9. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,

10. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Barbara Gąsiorowska

Sekretarz Gminy

e-mail sekretarz@gminasadkowice.pl

Pobierz list