W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Zbiczno informuje (od 1 stycznia 2018 r.):

Ad. 1:  Nie

Ad.2:  Gmina Zbiczno posiada 16 pomników przyrody na terenach leśnych
zainicjowanych na wniosek Nadleśnictwa Brodnica. Gmina Zbiczno posiada
37 użytków ekologicznych zainicjowanych na wniosek Nadleśnictwa Brodnica.

Ad. 3. Nie

Ad.4. Nie

Z poważaniem

--
Marek Betlejewski

Urząd Gminy Zbiczno
ul. Szosa Brodnicka 53
87-305 Zbiczno
tel 56 493 93 23