W nawiązaniu do złożonego wniosku o informacje przedkładam stosowne
informacje stanowiące załącznik do nin. wiadomości.

--
Z wyrazami szacunku

Sławomir Poskrobko
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Urzędu Gminy Narew
tel. 85 6816741 fax 85 8733535
e-mail: {{ email }}

Załączniki

  • Scan2022-03-01_065217_informacja_o0D0A_lasach.rtf