Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 9 stycznia
2018 r., przesyłam stosowane informacje
- Gmina nie posiada uchwały uchwalonej w trybie art. 19c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w Gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego w
trybie art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała w w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych dot. zmiany statutów sołectw Gminy Chłopice
dostępna w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego z 9.05.2013 r. poz.
2144,
-Rada Gminy Chłopice przyjęła w latach 2014-2016 - 143 uchwały,
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych,
- tak utworzono Młodzieżową Radę Gminy,
- nie utworzono Gminnej Rady Seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki ( skan uchwały w Załączeniu),-
- w Gminie Chłopice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem - Marzena Blok - Sekretarz Gminy Chłopice

Załączniki

Pobierz list