Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2022 r. informuję , że:

Ad. 1 Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

Nie

Ad. 2 Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
znajdujących się na jej terenie?

Nie

Ad. 3 Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w
ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship
Council?

Nie

Ad. 4 Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski,
dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób
prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

Nie

--
Pozdrawiam

Iwona Staszczuk
tel. 84-6512474 wew. 37

Pobierz list