Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

z poważaniem
--
*Agata Rewezińska*
referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
tel. 52 303 62 26
Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

Załączniki

Pobierz list