Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej,
informuję co następuje.

Pytanie 1. Nie

Pytanie 2. Nie

Pytanie 3. Nie

--
Z poważaniem,
Katarzyna Rewak
Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa
Urząd Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
tel. 17 77 13 733

Urząd Gminy w Trzebownisku przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: www.bip.trzebownisko.pl w zakładce Ogłoszenia i Informacje.