Dzień dobry!

 W nawiązaniu do Państwa wniosku o informację publiczną  z 21.02.2022
dot.  Planów Urządzania Lasu... odpowiadamy na Państwa zapytania:

Pyt. 1 Czy przedstawiciele gmin zgłaszali wnioski podczas konsultacji
społecznych Planów Urządzania Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe
dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy? - NIE

Pyt.2 Czy gmina utworzyła tak zwane małe formy przyrody na obszarach
leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej
terenie? - NIE

Pyt.3. Czy gmina brała udział w procesie wyznaczania stref High
Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council? - NIE

Pyt.4 Czy władze bądź przedstawiciele gminy w jakikolwiek  inny sposób
... wpływali bądź próbowali wpłynąć  na sposób prowadzenia gospodarki
leśnej  w gminie przez Lasy Państwowe? - NIE

Inspektor Beata Kaczmarek

Urząd Miejski w Małomicach

tel. 68 3769027 wew.36

Pobierz list