Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018 r. Urząd Gminy w Babiaku informuje:

- nie została podjęta uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,

- nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego,

- w naszej gminie nie powołano rady oświatowej,

- nasza uchwała  dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami znajduje się: _bip.wokiss.pl/babiak,_

- liczba przyjętych uchwał przez radę  w poszczególnych latach 2014-2016
: 2014 - 47, 2015 - 103, 2016 - 75,_
_

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016:_2014 - 0, 2015 - 1, 2016 - 2, 2017 - 11,
_

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono w naszej gminie fundusz sołecki, uchwała wraz z
zarządzeniami wykonawczymi znajduje się: _bip.wokiss.pl/babiak,
_

- w naszej gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Krystyna Bąk

Sekretarz Gminy
__

__

Pobierz list