Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić "Odpowiedź na elektroniczny wniosek o udostępnienie kopii rejestrów skarg i wniosków." jako spam?