Pan

*Szymon Osowski*

Pan**

*Bartosz Wilk*

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-5633@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5633@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

--
Pozdrawiam:

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
tel. 774 623 512
fax. 774 623 510
kom. 502 334 014
e-mail: piotr.pyka@jemielnica.pl

Załączniki