Szanowny Pan,

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

SO-ZK.5230.3.2018.KP

*Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej
*

Stosowanie do treści art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 ust 1 art. 10
ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) w
odpowiedzi na złożony drogą e-mailową w dniu 09 stycznia 2018 r. wniosek
o udostępnienie informacji publicznej udostępniam niniejsze informacje:

- w mieście Zamość obowiązuje Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miasta Zamość z
dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej i jest ona dostępna na oficjalnej stronie miasta-
http://www.zamosc.pl/dat/attach/3683_inicjatywa_lokalna_-_uchwala_rady_miasta_zamosc.pdf
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość-
http://bip.zamosc.um.gov.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=973097,

- w 2013 roku powołano na pierwszą kadencję Miejską Radę Działalności
Pożytku Publicznego w Zamościu, która nieprzerwanie funkcjonuje do dnia
dzisiejszego,

- w mieście Zamość nie powołano Rady Oświatowej zgodnie z art. 78 ust. 1
Ustawy Prawo Oświatowe,

- w mieście Zamość obowiązuje Uchwała nr XXX/383/2017 Rady Miasta Zamość
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/384/2013 Rady
Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zamość
http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/40991/Uchwa%C5%82aXXXV_384_2013 oraz
http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/404637/Uchwa%C5%82a-XXX_383_2017,

- 2014 r.- 26 uchwał, 2015 r.- 160 uchwał, 2016- 133 uchwał,

- w latach 2014- 2016 liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z
mieszkańcami miasta ogółem wyniosła - 11 (2014- 7, 2015- 3, 2016- 1),

- w mieście Zamość została utworzona i funkcjonuje Młodzieżowa Rada
Miasta Zamość,

- w 2015 roku powołano na pierwszą kadencję Zamojską Radę Seniora, która
nieprzerwanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego,

- Zamość jest miastem na prawach powiatu, w związku z tym fundusz
sołecki nie został wyodrębniony,

- nie dotyczy,

- budżet obywatelski funkcjonuje w Zamościu od 2014 roku, poniżej
znajdują się linki do uchwał/zarządzeń wraz ze zmianami w poszczególnych
latach 2014-2017:

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41100/Uchwa%C5%82a-XLI_444_2014

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/41337/Uchwa%C5%82a-VIII_75_2015

http://prawomiejscowe.pl/MiastoZamosc/document/404631/Uchwa%C5%82a-XXX_382_2017

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_Miasta_Zamosc.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Regulamin_Budzetu_Obywatelskiego_Miasta_Zamosc.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0Zarzadzenie-180-2017-w-sprawie_realizacji-dzialan-objetych-procedura-Budzetu-Obywatelskiego-Miasta-Zamosc.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Zarzadzenie-180-2017-w-sprawie_realizacji-dzialan-objetych-procedura-Budzetu-Obywatelskiego-Miasta-Zamosc.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1141.pdf

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2167.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2167.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//3115.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3115.pdf>

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//3186.pdf
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3186.pdf>

- nie funkcjonuje inna forma budżetu obywatelskiego,

- w latach 2014- 2016 r. na realizację działań objętych procedurą
Budżetu Obywatelskiego została rok rocznie przeznaczona stała kwota w
wysokości 1,6 mln zł, przy czym dla każdego z 16 osiedli Miasta Zamość
została przypisana kwota w wysokości 100 tys. zł.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Informację wytworzył: Katarzyna Pilczuk

                  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

                   Urzędu Miasta Zamość

Data udostępnienia informacji: 11.01.2018 r.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Pilczuk

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Zamość

Pobierz list