**

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska*

*Znak:BOM 1431.7.2018*

*Nowy Targ, dnia 11.01.2018.*

Odpowiadając na pytania dot. udostępnienia informacji publicznej Urząd
Miasta Nowy Targ niniejszym informuje:

1. Nie uchwalono w gminie uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

3.Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

4. Podjęto w gminie uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym*), Uchwały Nr 72/XLII/06
<http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2006_072.htm> Rady Miasta Nowy Targ z
dnia 20 września 2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miasto Nowy Targ*

adres strony WWW,

http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2006_072.htm

5. Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miasta Nowy Targ w poszczególnych
latach

2014- 126

2015- 146

2016- 130

6.Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach

2014 - 12

2015 - 11

2016 -13

7. Tak Utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Uchwała Nr **XVII/151/2015**Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.*

**

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2015-151-000-000

8. Tak Utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Uchwała Nr *XIV/119/2015* Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października
2015 roku w sprawie: powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania
jej statutu.*

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2015-119-000-000

**

9. Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), - Miasto nie jest podzielone na jednostki pomocnicze.

10. W gminie Mieście Nowy Targ od roku 2015 funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne,
oparte na Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

*Zarządzenie Nr 0050.Z.96.2014. Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15
lipca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących „Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na rok 2015”. *

- http://www.nowytarg.pl/jb_wys.php?zmrs=2014&zm_art=5,

*Zarządzenie Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18
sierpnia 2015r. w sprawie: określenia procedury ustalenia Budżetu
Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy  Targ.*

http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=6527&zm_art=5

**

*Zarządzenie Nr 0050.Z.120.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4
sierpnia 2016r. w sprawie: określenia procedury ustalenia Budżetu
Obywatelskiego na 2017r. dla miasta Nowy Targ.*

http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=6527&zm_art=5

10. Kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach

2014 – 0

2015 – 1 000 000 zł

2016 - 1 000 000 zł

--
Pozdrawiam
Stanisława Szołtysek
Sekretarz Miasta
tel. 18 2611270
34-400 Nowy Targ
ul. Krzywa 1

Załączniki

Pobierz list