Fundacja Lasy i Obywatele

Odpowiadając na pismo z dnia 21.02 .2022 r. Urząd Gminy Rachanie
przesyła informację w sprawie Planów Urządzania Lasu.

Ad. 1 Nie .

Ad. 2 Nie.

Ad. 3 Nie.

Ad. 4 Nie.

Pozdrawiam

Andrzej Tarański