Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

1.Tak, obowiązuje taka uchwała.
link:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/208588/Uchwa%C5%82a-LI_340_2010

2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3.Nie powołano gminnej rady oświatowej.

4.Tak, obowiązuje taka uchwała.
link:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/217294/Uchwa%C5%82a-XLV_298_2014

*5.**Liczba uchwał***

*2014 r**.**– *87***
**2015 r. – **79**
**201*6 r.***– *92 **

*6.**Liczba przeprowadzonych konsultacji*

*2014 -2**
2015- 3****
2016 - 2***

*7.*Nie utworzono młodzieżowej rady gminy**

8.Tak, od 2014 roku funkcjonuje CzarnkowskaRada Seniorów.
link:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/217299/Uchwa%C5%82a-XLV_299_2014

9.Nie dotyczy

10.Nie dotyczy

11.Tak, funkcjonuje budżet obywatelski.
link:
https://www.cdnbudzet.pl/gminy/czarnkow/download/1/zarzadzenie-bo-20162017.pdf?WFBB

12.J.w

13.*2014 r.*– brak
*2015 r. - 2016 r.- *realizacja - Fit-park ze skateparkiem- 513 898,88 zł
*2016 r. *budżet: 100 000 zł w trakcie realizacji. W zeszłym roku
zostało wydane 33 210,00 PLN na dokumentację dotycząca pomysłu
zgłoszonego w 2016 r. Kwota przeznaczona na realizację w roku obecnym to
150 000 zł (budżet miasta) oraz  254 520,00 (dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych).

z poważaniem

--
Kamila Szpotek
pełnomocnik burmistrza
ds współpracy z NGO
UM Czarnków
67/255-36-01

--
Kamila Szpotek
pełnomocnik burmistrza
ds współpracy z NGO
UM Czarnków
67/255-36-01

Pobierz list