Dzień dobry w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2022 r. informuję:
odp. pyt. 1 od 1 stycznia 2018 r nie było wniosków ani konsultacji
społecznych Planów Urządzania Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe
dla nadleśnictw znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów.
odp. pyt. 2 od 1 stycznia 2018 r. nie było tworzonych form ochrony
przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
odp. pyt. 3 od 1 stycznia 2018 r gmina nie brała udziału w procesie
wyznaczania stref High Conservation Value Forest.
odp. pyt. 4 od 1 stycznia 2018 r. gmina nie wpływała na sposób
prowadzenia gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe.
Pozdrawiam Arkadiusz Kowalski
Urząd Gminy w Aleksandrowie
Aleksandrów 39B
26-337 Aleksandrów

--
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuję Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt
Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337
Aleksandrów.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce
Ochrona Danych Osobowych.