Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

Znak: ORG.1431.2.2018 Borzechów, dn. 2018.01.11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Gminy w Borzechowie informuje:

ad. 1 Rada Gminy nie podjęła uchwały dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
ad. 2 nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego,
ad. 3 nie powołano gminnej rady oświatowej,
ad. 4 uchwała nr IV/25/11 z dn. 26 stycznia 2011 r.,
borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=69&rok=2011&miesiac=1&p1=szczegoly&p2=33846
ad. 5 liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Borzechów:
2014 - 54
2015 - 54
2016 - 40
ad. 6 liczba konsultacji z mieszkańcami Gminy:
2014 - 1
2015 - 1
2016 - 1
ad. 7 nie powołano młodzieżowej rady gminy,
ad. 8 nie powołano gminnej rady seniorów,
ad. 9 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
ad. 10 brak zarządzeń w zakresie funduszu sołeckiego,
ad. 11 nie funkcjonuje budżet obywatelski.
ad. 12, 13 nie dotyczy.

Odpowiedzi udzieliła: Bożena Bednarz