W dniu 04.03.2022 o 14:30, Krzysztof Jagiełło pisze:
--
z poważaniem:
Krzysztof Jagiełło
Urząd Miejski w Świerzawie
tel. 75/7135 360 w. 35

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa z siedzibą Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa, tel.: 75 7135360
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://bip.swierzawa.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=455&menu_id=230&page=2