Ostrówek, dnia 11 stycznia 2018 r.


STOWARZYSZENIE SIEĆ OBYWATELSKA


WATCHDOG POLSKA

W załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek z dnia 9 stycznia 2018
roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Urszula Giełzak

Załączniki

Pobierz list