ROGiK 1431/3/18

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam linki do stron internetowych, gdzie będzie
możliwość zapoznania się z treścią następujących dokumentów:

* uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen
wniosków o realizację zadania publicznego

http://bip.klecko.pl/zasoby/files/sabin_mucha/iv_sesja_/u_-_45.pdf

* uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Kłecko na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/227021/Uchwa%C5%82a-V_23_15

* Zarządzenie Burmistrza

*http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/tabBrowser/bags//1822/Zbi%C3%B3r-zarz%C4%85dze%C5%84-Burmistrza-Gminy-K%C5%82ecko*

* uchwała w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy KŁECKO

*http://bip.klecko.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/rada-miejska-gminy-klecko/uchwaly-2005/uchwala-xxix20505-z-dnia-5-grudnia-2005r/konsultacje.pdf**
*
Ponadto informuję:
- w gminie Kłecko *_nie utworzono_* - gminnej rady działalności pożytku
publicznego, rady oświatowej, młodzieżowej rady gminy,gminnej rady seniorów,
- w latach od stycznia 2014r. do października 2014r. podjęto 54 uchwały
i od listopada 2014r. do końca 2016r. (obecna kadencja)podjęto 163 uchwały,
- przeprowadzono 15 konsultacji społecznych,
- nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.

-----------------------------------------
*Z poważaniem*
Ryszarda Wolny
Referat społeczno organizacyjny, gospodarki lokalowej i zdrowia
Obsługa Rady Miejskiej,osiedli i sołectw, oswiata-organizacyjne

Urząd Miejski Gminy Kłecko
62-270 Kłecko ul.Dworcowa 14
tel: +48 61 427 01 25 wew 307
e-mail: *rada@klecko.pl* <mailto:rada@klecko.pl>
*www.klecko.pl* <http://www.klecko.pl>

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w pn w godzinach 8:00-16:00
od wt-pt w godzinach 7:00-15:00

Pobierz list