W załączeniu przesyłam odp na inf. publiczną.

Ilona Basałygo
podinspektor UG
d/s organizacyjnych i obsługi rady
tel. 89 532 44 50
e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl

Załączniki

Pobierz list