Dzień dobry

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018r., dot. udostepnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kowalska

St. ds. ogólno-administracyjnych

Urząd Gminy Zapolice

Pl. Strażacki 5

98-161 Zapolice

Załączniki

Pobierz list