W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

--
Z poważaniem,

Anita Sosnowska
inspektor ds. obsługi rady
Urząd Gminy
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
tel. 531 474 307
52 33249 69 wew. 139

Załączniki

Pobierz list