Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi, zgodnie z którą w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2022 r. do Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego chcemy poprosić o odniesienie się do naszego pytania raz jeszcze w świetle poniższych faktów. Otrzymaliśmy bowiem informacje od innych organizacji, że składały do Państwa wnioski na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi np. o wnioski:

- z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
- z 25.03.2021 r., na który odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
- z 2.06.2022 r. wysłany mailowo z adresu {{ email }}

Skoro odpowiedzieli Państwo na powyższe pisma, to nie pytamy, czy wpłynęły one do Państwa. Jednak prosimy o wskazanie, do jakiej kategorii powyższe pisma zostały zakwalifikowane, skoro nie znalazły się w rejestrze skarg i wniosków składanych na podstawie KPA?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf