Rokiciny-Kolonia, dnia 15.01.2018r.

ROR.1431.4.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej na zadane w treści wniosku pytania przekazujemy następujące
informacje:

1.-W Gminie Rokiciny nie podejmowano Uchwały dotyczącej trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona gminna rada działalności
pożytku publicznego.

3.-W Gminie Rokiciny nie została powołana rada oświatowa.

4.-W Gminie Rokiciny podjęta została Uchwała w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – Uchwała Nr XI/53/2015 z
dnia 21 września 2015r.

adres strony- bip.rokiciny.net; link-
http://bip.rokiciny.net/Article/id,223.html

5.-Liczba przyjętych uchwał:

rok 2014 – 16 uchwał

rok 2015 – 69 uchwał

rok 2016 – 83 uchwały

6.      -Liczba przeprowadzonych konsultacji:

rok 2014 – o

rok 2015 – 1

rok 2016- 1

7.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona młodzieżowa rada gminy

8.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona gminna rada seniorów

9.-W Gminie Rokiciny został wyodrębniony fundusz sołecki. Adres strony
bip.rokiciny.net; link http://bip.rokiciny.net/Article/id,223.html.

10.-Link do obowiązujących zarządzeń wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego http://bip.rokiciny.net/Article/id,274.html.

11.-W Gminie Rokiciny nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Bożena Bykowska

Sekretarz Gminy

Pobierz list