W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi (pismo znak RGW.1431.1.2018 z dnia
12.01.2018 r.) na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

U.G Trzeszczany.

Załączniki

Pobierz list