Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu

przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Joanna Zawadzka

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuro Rady Miejskiej

Załączniki