Nadleśnictwo Ustroń przesyła w załączeniu odpowiedź na pismo.

Z poważaniem

Mirosław Kulis
Zastępca Nadleśniczego
tel.: +48 33 854 35 21, tel. kom.: +48 606 889 457, IP: 3235311

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
tel.: +48 33 854 35 21, fax.: +48 33 854 34 16

www.ustron.katowice.lasy.gov.pl

Informujemy, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Ustroń Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) a także ustawy z dnia  10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.ustron.katowice.lasy.gov.pl lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Ustroń.

Załączniki

  • odpowiedź_na_pismo_2_do_wysłania.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz