W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Załączniki