W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Załączniki

  • 2021.pdf
  • 2022.pdf
  • pismo_przewodnie.pdf
  • 2019.pdf
  • 2020.pdf