W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej cz. II.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Załączniki

  • 2017.pdf
  • 2018.pdf
  • 2016.pdf