Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za przesłane rejestry. Chciałabym się jeszcze upewnić, czy posiadają Państwo dane za okres po sierpniu 2021 r.? Przesłany rejestr kończy się na 10.08.2021 r. i zastanawiamy się, czy po tej dacie nie wpłynęły żadne skargi?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf