W załączeniu przekazuję odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z 9.01.2018 r.

Z poważaniem

Jolanta Piasecka

Biuro Rady Miejskiej

w Golinie

63 241-80-95 w. 237

Urząd Miejski w Golinie

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Załączniki

Pobierz list