W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam informacje.

Z poważaniem
Joanna Lipczyńska
Sekretarz gminy

Załączniki

Pobierz list