W odpowiedzi na email dotyczący udostępnienia informacji publicznej informuję: -
w gminie nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, - nie powołano rady oświatowej, -
w gminie obowiązuje uchwała Nr XXX/110/16 Rady Gminy Witonia z dnia 29
września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Witonia ( BIP Urzędu Gminy Witonia -
Prawo - Uchwały), - Uchwały Rady Gminy Witonia: 2014 r. - 58 uchwał 2015 r. - 61 uchwał 2016 r. - 55 uchwał, - w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji, - nie utworzono młodzieżowej rady gminy, - nie utworzono gminnej rady seniorów, - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego - BIP j.w., - nie dotyczy, - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski, - nie dotyczy, - nie dotyczy Mirosław Rosiecki Urząd Gminy w Witoni

Pobierz list