Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Dagmara Karońska
Starszy specjalista
Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Opolu
Tel: 77 4524577

RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.
W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
{{ email }} Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium w kategoriach dotyczących sposobu załatwienia poszczególnych spraw, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem bądź
otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Załączniki

  • Rejestry_skarg_KO_w_Opolu-1.pdf
  • Inf._Publ._odpowiedź_WOPZN.1331.5.2022.pdf