Urząd Gminy w Broku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

z poważaniem
Karolina Ciskowska
Urząd Gminy w Broku

Załączniki

Pobierz list