W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Krzyżanów
Izabella Sobolewska

Załączniki

Pobierz list