Gmina Opatów odpowiada na poniższe pytania:
- w gminie nie obowiązuje taka uchwała
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
nie powołano w gminie rady oświatowej
-w gminie w okresie 2014-2016 podjęto 124 uchwały (szczegóły na BIP)
- nie ma danych dot. konsultacji z mieszkańcami
- w gminie nie utworzono rady młodzieżowej
- nie utworzono rady seniorów
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki uchwała Rady Gminy nr
189/LI/2014 z dnia 27 marca 2014r ( na BIP)

- w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

Załączniki

Pobierz list