W nawiązaniu do wniosku z dnia 9 stycznia 2018r. informuję co następuje:

- Rokrocznie jest podejmowana uchwała w sprawie „Rocznego programu
współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
(Dostępne na BIP: ugstezyca.bip.lubeskie.pl)

- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego

- nie powołano rady oświatowej

- nie obowiązuje uchwała w sprawie konsultacji społ.

- liczba uchwał w 2014 – 2016: 2014 – 62 , 2015 – 54, 2016 – 49

- konsultacje z mieszkańcami 2014 – 2016: 2014 -2, 2015 – 3, 2016 – 2

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- nie utworzono gminnej rady seniorów

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki : Nr XIII/73/2013 z dnia
30.03.2012r.

- strona ugstezyca.biplubelskie.pl

- nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem

Andrzej Wąsik

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5116@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list