Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej
informujemy, że:

Ad. 1.

Wszystkie sesje rady odbyły się w formie stacjonarnej.

Ad. 2.

Nie było takich sytuacji.

Ad. 3.

Projekty uchwał nie są publikowane.

Ad. 4. - Ad. 5a,b,c,d

Nie dotyczy.

Ad. 6.

Posiedzenia komisji nie są transmitowane.

Ad. 7 - Ad. 9.

Nie dotyczy.

--
Z poważaniem
Katarzyna Mordka
Biuro Rady Miejskiej
Gmina Koprzywnica
tel.: 15 847 70 61