Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam
Anna Paciejewska
Główny specjalista ds. Rady Miejskiej
---
Gmina Karpacz - Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 648
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: anna.paciejewska@karpacz.eu
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.eu
www.facebook.com/UMKarpacz

Załączniki