W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

1. W Gminie Bledzew nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.
4. Uchwała jest dostępna pod linkiem
http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013
<http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013&dok_id=1
522> &dok_id=1522
5. W poszczególnych latach przyjęto następująca liczbę uchwał: 2014 -
79, 2015 - 82, 2016 - 79.
6. Konsultacji nie przeprowadzano.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Uchwala jest dostępna pod linkiem:
http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224
<http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224&dok_id=3
263> &dok_id=3263
10. W gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

Sekretarz Gminy

Wojciech Andrzejewski

957436613

Pobierz list