Urząd Gminy Damasławek przesyła odpowiedź na Państwa e-maila z 9
stycznia br.

z poważaniem

--
*Marta Sońta-Mirecka*
/Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Promocji Gminy/
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
marta.sm@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Załączniki