Szanowni Państwo,
9 marca wysłaliśmy do Państwa odpowiedź, która jednoznacznie powtarza, że nasz wniosek jest oparty o ustawę o dostęp do informacji o środowisku, co potwierdzone jest orzecznictwem sądów administracyjnych.
W związku z tym wzywamy Państwa do odpowiedzi na nasz wniosek, ustawowe terminy odpowiedzi już minęły.
Marta Jagusztyn

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707