Kobylin, 16 stycznia 2018 r.

 Nr RG.0001.3.2018

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 9 stycznia br.
uprzejmie informuję, że w Gminie Kobylin:

- nie posiadamy uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- obowiązuje uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia
22 marca 2004 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacjiz
mieszkańcami Gminy Kobylin. Jest ona dostępna na stronie
www.poznan.uw.gov.pl <http://www.poznan.uw.gov.pl> (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 64, poz. 1437).

- od stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r. Rada Miejska podjęła 189 uchwał,

- w latach 2014-2016 nie przeprowadzono żadnych konsultacji z mieszkańcami,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Obowiązująca uchwała w tej
sprawie Nr XXIX/151/17 znajduje się na stronie www.bip.kobylin.pl
<http://www.bip.kobylin.pl> (Prawo lokalne>>uchwały, zarządzenia,
protokóły>>Uchwały Rady Miejskiej>> 2017),

- nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Magdalena Nowakowska

inspektor ds. Rady Miejskiej i jej organów

Pobierz list